Katalog med föremål från sin tid

Denna katalog har numera ny ägare och kommer att flyttas inom kort. Det går därför inte att köpa några föremål just nu, men kontaka HK Antik i Malmö via deras hemsida http://hkantik.se eller ring butiken på tel 070 – 145 19 93. Det finns tusentals intressanta objekt att fynda.


Kommissionsavtal| •••

Försäljning av föremål mot provision enligt överenskommelse

Detta avtal gäller mellan Säljaren, föremålets ägare och försäljningens uppdragsgivare och Butiken, HK Antik & design med försäljningslokal på Davidshall Malmö.

Med Butiken menas försäljningslokal i Malmö och försäljningskanaler på internet. Butiken har rätt att exponera föremål på alla arenor Butiken förfogar över, samt annonser och mailutskick.

Butiken ska genomföra försäljning av Säljarens ägodel / föremål enligt vad som beskrivs i detta avtal. För detta uppdrag erhåller Butiken en provision enligt överenskommelse. För föremål som inte har en egen unik specifikation, gäller uträkning enligt katalogens kommissionstabell.

Tariffer

Se katalogens kommissionstabell

Priset är prislappen till kund i Butiken i svenska kronor inkl moms. HK Antik är ej momspliktig. Kommissionsavgiften beräknas på tabell, fast pris för vart föremål eller fixerad procentsats. Vid flera inlämnade föremål kan beräkningen göras var för sig.

Butiken reserverar sig för rätten att höja enstaka överenskommet pris på ett objekt ett föremål exponeras utöver det vanliga såsom i tidningsannonser, montrar eller trycksak. Detsamma gäller om föremålet behöver rengöras eller kompletteras. Denna mellanskillnad räknas såsom direkt försäljningsomkostnad för Butiken och påverkar inte Säljarens andel.

Ansvar

Säljaren intygar att föremålet ägs av säljaren eller äger rätten till att sälja föremålet för annans räkning. Säljaren intygar även att föremål inte är stulet eller har en otillbörligt härkomst som skrider mot svensk lag. Vid eventuell utredning av myndighet har Butiken rätt att ovillkorligt överlämna Säljarens föremål till aktuell instans.

Säljaren lämnar in föremålet i befintligt skick. Vid parti eller flera föremål ska en inventarielista upprättas, nedan kallad Lista. Alla skaderapporter eller anmärkningar om objektets skick ska finnas med på denna lista. Om listan inte specificerar vart föremål för sig, utan parti eller objekt i emballage, ger säljaren rätten till butiken att avgöra specifikationen av inlämnade föremål.

Listan ska vara signerad av butiken och bifogas med detta avtal. Om säljaren godkänner senarelagd genomgång av parti inlämnade föremål, menas befintligt skick det skick som föremålet har när det packas upp och fotograferas av butiken.

Listan kan kompletteras senare i digital form på katalogens hemsida. Komplettering avser värdering, prisbild och överenskommen provision, samt avtalets bindningstid.

Glödlampor eller förbrukningsmaterial tillhörande objekt räknas inte som skada om den naturliga förbrukningen ägt rum. Mekanik och funktion ska dokumenteras för att Butikens ansvar i detta avtal ska gälla. Gäller både fungerande och icke fungerande. Vid oklarheter gäller regler för befintligt skick.

Försäljningsperiod och giltighet

Varor som inte säljs, återlämnas till Säljaren efter avtalad period. När föremålen anländer till Butikens försäljningskanaler, påbörjas försäljningen och ansvarsfrågor enligt följande:

Butiken har första option på försäljningen, om ett föremål ligger i varukorgar eller är delbetalade av kund/ reserverade eller dylikt, kan Säljaren inte återkalla föremålet för att sälja det på annat håll, utan medgivande / överenskommelse med oss eller – genom oss – överenskommelse med pågående köpande kund.

Om Säljaren vill hämta / återkalla ett föremål innan angiven tidsperiod, för att sälja det på annat håll, gäller generellt att den provision vi kommit överens om ska utbetalas till Butiken. Detta med basis att Butiken satsat på exponering och omkostnader redan påbörjats.

Alla undantag från detta antecknas/ specificeras i förteckningen / invetarielistan.

Butiken har följande ansvar för föremålen:

  • Stöld, brand och övrig sådan art av försäkran.
  • Att kund som vållat skada på föremål ersätter enligt praxis för butik i Antik och designmiljö
  • Övrig skada -som uppkommer- ersätter Butiken enligt gällande pris till kund, dvs “köper” varan.

Utbetalningar till Säljaren och redovising av försäljning

Grundläggande 3 – 10 arbetsdagar efter erhållen betalning från kund, redovisas ekonomi för vart föremål och betalas ut enligt önskemål. Undantag kan ordnas med SMS kontakt eller särskilda behov om mera omgående ekonomisk reglering/ betalning.

I spannet 3 – 10 arbetsdagar ligger återställning vid öppet köp eller ev ångervecka (7 arbetsdagar). Öppet köp erbjuder Butiken till trogna kunder eller speciella tillfällen, och är upp till Butikens aktuella säljare att avgöra/ erbjuda.

Försäljning via vår e-handelslösning tillkommer period för returer/ reklamationer/ ångerköp enligt svensk lag för näthandel. Tidsomfång adderas till dessa 3 – 10 arbetsdagar.

Säljaren har själv ansvar för följerätter, skatter eller avgifter som är bunden till ägarbyte av vart föremål.

Tidsperiod: 6 månader från avtalets datum med möjlighet till förlängning

Underskrifter

Datum : 2019-02-18

Säljaren :

Med personnummer / org nr:
Användarnamn:
Katalog: http://antikochdesign.com

Butiken :

Org nr: VAT no SE670507245901

Din varukorg

Currency conversions are estimated and should be used for informational purposes only.

Sök och filtrera

Kategorier

Senast inlagda föremål

Please wait, we are processing your request